Söndagsskolan är en viktig del i församlingars gudstjänstliv. Främst för att den möter ett av de viktigaste uppdragen som församlingen fått från Jesus, att ta hand om de som är störst i Guds rike.

Inom flera samfund har söndagsskolans betydelse aktualiserats och nya bra material för söndagsskollärare har tagits fram. Dessa har fokuserat på en aktuell och attraktiv pedagogik för att undervisa och lära ut från Bibeln och ge barnen möjlighet att möta Jesus och följa honom.

Men för många församlingar är inte materialet utmaningen utan lärarkapaciteten. Det är i de församlingarna som vi tänker att Söndagsskola Play kan vara ett verktyg. Syftet är att ta hjälp av teknik för att skapa en söndagsskoleform som upplevs fräsch och aktuell. Programmen kan användas när ledare saknas, som komplement till befintlig söndagsskola eller för att starta en söndagsskola.

Målet är att kunna erbjuda 30 minuter långa avsnitt som man via dator eller tv visar barnen under tiden som predikan pågår. Det går utmärkt att lägga till passande aktiviteter som lekar, pyssel, bön och sång när man tittat på avsnittet.
Under våren 2017 producerades 8 pilotprogram som är gratis. Vi önskar att de församlingar som vill testa Söndagsskola Play hör av sig till oss och berättar hur de upplever programmen och kommer med förslag på hur programmen kan bli bättre.

I slutet av sommaren 2017 producerades ytterligare 7 avsnitt. Det betyder att en hel termin i Söndagsskola Play är klar! Under hösten spelas ytterligare program in inför vårterminen.

Tillsammans med Söndagsskola Play lanserar vi också en app. Tanken med mobilappen är att församlingen ska kunna hålla kontakt med barnen och deras föräldrar under veckan så att de kan påminnas om söndagsskolan. Det kan ske med hjälp av bland annat minnesverser, tävlingar och uppgifter som dyker upp i telefonen.

Kontakta oss

info@sondagsskolaplay.se
Magdalena Anderås 0735453333
Alexandra Hyllerud 0702860027

Nyheter på Facebook

På Facebook får du glimtar från inspelningsveckorna och de senaste nyheterna.
Kyrkornas webbplats. Sveriges församlingar lättillgängliga för alla.
Vi vill hjälpa barnen i Sverige att lära känna Jesus och få en egen relation med Honom.
TV med livsbejakande budskap. Program att se, dela och reflektera över.