Lista över alla avsnitt

Jul- och påskavsnitten finns alltid med som en bonus i Resurspaketet.

Avsnitt 1 – Skapelsen 
Avsnitt 2 – Noa 
Avsnitt 3 – Abraham 
Avsnitt 4 – Esau och Jakob 
Avsnitt 5 – Josef 
Avsnitt 6 – Jesus är kung 
Avsnitt 7 – Den barmhärtige samariten 
Avsnitt 8 – Marta & Maria – Sätta Jesus först 
Avsnitt 9 – Sackaios – Var goda och förlåt varandra 
Avsnitt 10 – Brödundret 
Avsnitt 11 – Mose del 1 – Kallelsen 
Avsnitt 12 – Mose del 2 – Uttåget 
Avsnitt 13 – Människovärdet 
Avsnitt 14 – Maria
Avsnitt 15 – Julen 

Avsnitt 16 – Budord 1-4
Avsnitt 17 – Budord 5-10 
Avsnitt 18 – Jesus 12 år i templet 
Avsnitt 19 – När Jesus döptes 
Avsnitt 20 – Bön (Fader vår) 
Avsnitt 21 – Josua 
Avsnitt 22 – Gideon
Avsnitt 23 – Äkta vänskap 
Avsnitt 24 – Jesus, Petrus och förlåtelsen 
Avsnitt 25 – Frestelser
Avsnitt 26 – Bibeln 
Avsnitt 27 – Rut 
Avsnitt 28 – Hanna 
Avsnitt 29 – Samuel
Avsnitt 30 – Jesus kallar lärjungarna 

Avsnitt 31 – Gud Fadern 
Avsnitt 32 – Gud Sonen 
Avsnitt 33 – Gud – Helige Ande 
Avsnitt 34 – Daniel – Guds omsorg 
Avsnitt 35 – Den lame mannen 
Avsnitt 36 – Jesus går på vattnet 
Avsnitt 37 – Bön (Be och ni ska få) 
Avsnitt 38 – Psaltaren 
Avsnitt 39 – Ordspråksboken 
Avsnitt 40 – Salomo 
Avsnitt 41 – Jairos dotter 
Avsnitt 42 – Mission 
Avsnitt 43 – David smord till kung 
Avsnitt 44 – David & Goliat 
Avsnitt 45 – Saul jagar David

Avsnitt 46 – Elia del 1 
Avsnitt 47 – Elia del 2 
Avsnitt 48 – Elisa och Naaman 
Avsnitt 49 – Marta & Maria – Tid med Jesus 
Avsnitt 50 – Lasarus
Avsnitt 51 – Maria tvättar Jesus fötter
Avsnitt 52 – Jona 
Avsnitt 53 – Jeremia 
Avsnitt 54 – Förlåtelse 
Avsnitt 55 – Husbyggarna 
Avsnitt 56 – Påsken 
Avsnitt 57 – Det förlorade fåret 
Avsnitt 58 – Daniel i lejongropen 
Avsnitt 59 – Männen i den brinnande ugnen
Avsnitt 60 – Ester 

Avsnitt 61 – Petrus och ängeln
Avsnitt 62 – Kvinnan vid brunnen
Avsnitt 63 – De tio spetälska
Avsnitt 64 – Andens frukter
Avsnitt 65 – Bartimaios
Avsnitt 66 – Himmelsfärden
Avsnitt 67 – Pingsten
Avsnitt 68 – Ett barn är fött
Avsnitt 69 – Påskens mysterium
Avsnitt 70 – Debora
Avsnitt 71 – Nehemja
Avsnitt 72 – Paulus del 1 – Omvändelsen
Avsnitt 73 – Paulus del 2 – med Silas i fängelset
Avsnitt 74 – Paulus del 3 – Skeppsbrottet
Avsnitt 75 – Den hårdhjärtade tjänaren

Avsnitt 76 – Josafat
Avsnitt 77 – Sackaios – Lika värda
Avsnitt 78 – Kärlekens lov
Avsnitt 79 – De tio tärnorna
Avsnitt 80 – Adam och Eva