Lista över alla avsnitt

Jul- och påskavsnitten finns alltid med som en bonus i Resurspaketet.

Provavsnitt
Avsnitt 17 – Budord 5-10
Avsnitt 18 – Jesus 12 år i templet
Avsnitt 19 – När Jesus döptes

Jul och påskavsnitt
Avsnitt 14 – Maria
Avsnitt 15 – Julen
Avsnitt 68 – Ett barn är fött
Avsnitt 56 – Påsken
Avsnitt 69 – Påskens mysterium 

1-20
Avsnitt 1 – Skapelsen
Avsnitt 2 – Noa
Avsnitt 3 – Abraham
Avsnitt 4 – Esau och Jakob
Avsnitt 5 – Josef
Avsnitt 6 – Jesus är kung
Avsnitt 7 – Den barmhärtige samariten
Avsnitt 8 – Marta & Maria – Sätta Jesus först
Avsnitt 9 – Sackaios – Var goda och förlåt varandra
Avsnitt 10 – Brödundret
Avsnitt 11 – Mose del 1 – Kallelsen
Avsnitt 12 – Mose del 2 – Uttåget
Avsnitt 13 – Människovärdet
Avsnitt 16 – Budord 1-4
Avsnitt 20 – Bön (Fader vår)

21-35
Avsnitt 21 – Josua
Avsnitt 22 – Gideon
Avsnitt 23 – Äkta vänskap
Avsnitt 24 – Jesus, Petrus och förlåtelsen
Avsnitt 25 – Frestelser
Avsnitt 26 – Bibeln
Avsnitt 27 – Rut
Avsnitt 28 – Hanna
Avsnitt 29 – Samuel
Avsnitt 30 – Jesus kallar lärjungarna
Avsnitt 31 – Gud Fadern
Avsnitt 32 – Gud Sonen
Avsnitt 33 – Gud – Helige Ande
Avsnitt 34 – Daniel – Guds omsorg
Avsnitt 35 – Den lame mannen

36-50
Avsnitt 36 – Jesus går på vattnet
Avsnitt 37 – Bön (Be och ni ska få)
Avsnitt 38 – Psaltaren
Avsnitt 39 – Ordspråksboken
Avsnitt 40 – Salomo
Avsnitt 41 – Jairos dotter
Avsnitt 42 – Mission
Avsnitt 43 – David smord till kung
Avsnitt 44 – David & Goliat
Avsnitt 45 – Saul jagar David
Avsnitt 46 – Elia del 1
Avsnitt 47 – Elia del 2
Avsnitt 48 – Elisa och Naaman
Avsnitt 49 – Marta & Maria – Tid med Jesus
Avsnitt 50 – Lasarus

51-66
Avsnitt 51 – Maria tvättar Jesus fötter
Avsnitt 52 – Jona
Avsnitt 53 – Jeremia
Avsnitt 54 – Förlåtelse
Avsnitt 55 – Husbyggarna
Avsnitt 57 – Det förlorade fåret
Avsnitt 58 – Daniel i lejongropen
Avsnitt 59 – Männen i den brinnande ugnen
Avsnitt 60 – Ester
Avsnitt 61 – Petrus och ängeln
Avsnitt 62 – Kvinnan vid brunnen
Avsnitt 63 – De tio spetälska
Avsnitt 64 – Andens frukter
Avsnitt 65 – Bartimaios
Avsnitt 66 – Himmelsfärden

67-83
Avsnitt 67 – Pingsten
Avsnitt 70 – Debora
Avsnitt 71 – Nehemja
Avsnitt 72 – Paulus del 1 – Omvändelsen
Avsnitt 73 – Paulus del 2 – med Silas i fängelset
Avsnitt 74 – Paulus del 3 – Skeppsbrottet
Avsnitt 75 – Den hårdhjärtade tjänaren
Avsnitt 76 – Josafat
Avsnitt 77 – Sackaios – Lika värda
Avsnitt 78 – Kärlekens lov
Avsnitt 79 – De tio tärnorna
Avsnitt 80 – Adam och Eva
Avsnitt 81
Avsnitt 82
Avsnitt 83