Lista över alla avsnitt

Jul- och påskavsnitten finns alltid med som en bonus i Resurspaketet.

🦁Avsnitt 1 – Skapelsen
🦁Avsnitt 2 – Noa
🦁Avsnitt 3 – Abraham
🦁Avsnitt 4 – Esau och Jakob
🦁Avsnitt 5 – Josef
🦁Avsnitt 6 – Jesus är kung
🦁Avsnitt 7 – Den barmhärtige samariten
🦁Avsnitt 8 – Marta & Maria – Sätta Jesus först
🦁Avsnitt 9 – Sackaios – Var goda och förlåt varandra
🦁Avsnitt 10 – Brödundret
🦁Avsnitt 11 – Mose del 1 – Kallelsen
🦁Avsnitt 12 – Mose del 2 – Uttåget
🦁Avsnitt 13 – Människovärdet
🎄Avsnitt 14 – Maria
🎄Avsnitt 15 – Julen

🦁Avsnitt 16 – Budord 1-4
🎁Avsnitt 17 – Budord 5-10
🎁Avsnitt 18 – Jesus 12 år i templet
🎁Avsnitt 19 – När Jesus döptes
🦁Avsnitt 20 – Bön (Fader vår)
💎Avsnitt 21 – Josua
💎Avsnitt 22 – Gideon
💎Avsnitt 23 – Äkta vänskap
💎Avsnitt 24 – Jesus, Petrus och förlåtelsen
💎Avsnitt 25 – Frestelser
💎Avsnitt 26 – Bibeln
💎Avsnitt 27 – Rut
💎Avsnitt 28 – Hanna
💎Avsnitt 29 – Samuel
💎Avsnitt 30 – Jesus kallar lärjungarna

💎Avsnitt 31 – Gud Fadern
💎Avsnitt 32 – Gud Sonen
💎Avsnitt 33 – Gud – Helige Ande
💎Avsnitt 34 – Daniel – Guds omsorg
💎Avsnitt 35 – Den lame mannen
⭐️Avsnitt 36 – Jesus går på vattnet
⭐️Avsnitt 37 – Bön (Be och ni ska få)
⭐️Avsnitt 38 – Psaltaren
⭐️Avsnitt 39 – Ordspråksboken
⭐️Avsnitt 40 – Salomo
⭐️Avsnitt 41 – Jairos dotter
⭐️Avsnitt 42 – Mission
⭐️Avsnitt 43 – David smord till kung
⭐️Avsnitt 44 – David & Goliat
⭐️Avsnitt 45 – Saul jagar David

⭐️Avsnitt 46 – Elia del 1
⭐️Avsnitt 47 – Elia del 2
⭐️Avsnitt 48 – Elisa och Naaman
⭐️Avsnitt 49 – Marta & Maria – Tid med Jesus
⭐️Avsnitt 50 – Lasarus
🌸Avsnitt 51 – Maria tvättar Jesus fötter
🌸Avsnitt 52 – Jona
🌸Avsnitt 53 – Jeremia
🌸Avsnitt 54 – Förlåtelse
🌸Avsnitt 55 – Husbyggarna
🎄Avsnitt 56 – Påsken
🌸Avsnitt 57 – Det förlorade fåret
🌸Avsnitt 58 – Daniel i lejongropen
🌸Avsnitt 59 – Männen i den brinnande ugnen
🌸Avsnitt 60 – Ester

🌸Avsnitt 61 – Petrus och ängeln
🌸Avsnitt 62 – Kvinnan vid brunnen
🌸Avsnitt 63 – De tio spetälska
🌸Avsnitt 64 – Andens frukter
🌸Avsnitt 65 – Bartimaios
🌸Avsnitt 66 – Himmelsfärden
😺Avsnitt 67 – Pingsten
🎄Avsnitt 68 – Ett barn är fött
🎄Avsnitt 69 – Påskens mysterium 
😺Avsnitt 70 – Debora
😺Avsnitt 71 – Nehemja
😺Avsnitt 72 – Paulus del 1 – Omvändelsen
😺Avsnitt 73 – Paulus del 2 – med Silas i fängelset
😺Avsnitt 74 – Paulus del 3 – Skeppsbrottet
😺Avsnitt 75 – Den hårdhjärtade tjänaren

😺Avsnitt 76 – Josafat
😺Avsnitt 77 – Sackaios – Lika värda
😺Avsnitt 78
😺Avsnitt 79
😺Avsnitt 80
😺Avsnitt 81
😺Avsnitt 82
😺Avsnitt 83
🦈Avsnitt 84
🦈Avsnitt 85